Elektroinstalace

Společnost PENA s.r.o. provádí níže uvedené elektromontážní činnosti:

  • montáž a provoz rozvodů NN, VN a trafostanic
  • montáž kabelového i venkovního vedení NN, VN včetně kabelových souborů.
  • zajišťování poruchové služby na zařízeních NN, VN
  • výstavba, údržba a dálkový dohled obnovitelných zdrojů – FVE, MVE, VE, BP, KGJ
  • montáže, údržba  a optimalizace spotřeby veřejného osvětlení včetně provozování
  • provádění průseků polél venkovního vedení NN, VN a VVN
  • montáže a opravy optických kabelů