Projekce, geodézie

Společnost PENA s.r.o. se zabývá projekcí níže uvedeného:

  • v oboru energetiky NN a VN do 22kV
  • obnovitelné zdroje FVE, MVE, VE, BP, KGJ
  • veřejná či scénická osvětlení včetně navržení inteligentního ovládání z důvodu optimalizace spotřeby elektrické energie
  • technické výpočty, měření osvětlení, měření světelných soustav
  • v oboru pozemní stavby – novostavby, opravy či rekonstrukce budov
  • geodetická činnost
  • mandátní služby
  • dopravní stavby